بازسازی اقلام و مجموعه ها

در مواقعی که قطعات آسیب دیده باشند و روش بازسازی در آنها صدق کند این بخش با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و دارا بودن تجهیزاتی ویژه از قبیل دستگاه های جوشکاری، متال اسپری، پوشش دهی ناحیه سرد(سرمتل)، پوشش دهی ناحیه داغ توربین(آلومینایزینگ)، رنگ توربین و انواع روشهای تمیز کاری قطعات آماده ارائه خدمات باشد.