تعمیرات و اورهال اساسی

تعمیرات و اورهال:

از مهمترین بخشهای شرکت توربین ماشین که وظیفه اصلی در خدمات توربین را دارد بخش تعمیرات شرکت می باشد که در حوزه های مونتاژ،دمونتاژ توربین و بازسازی قطعات فعالیت دارد. به طور کلی تمامی توربین ها بعد از بازه زمانی تعریف شده نیاز به تعمیرات اساسی دارد. تمامی مراحل از جمله تحویل گیری، دمونتاژ، تمییز کاری، NDT، بازرسی ابعادی و هندسی، کنترل کیفی در حین فرآیند، ساخت و بازسازی قطعات مورد نیاز، بالانس، مونتاژ نهایی در این بخش توسط کارشناسان مجرب و متخصص صورت می پذیرد.

 

توربین های خانواده سولار، زیمنس،GEC ، GE و انواع توربین های بخار، گاز، کمپرسور سانتریفیوژ که شامل: Cooper, Clark, Borsing, Coppus, Terry, GE, Simens, Dresser Rond, Franco Tosi در سوابق این شرکت وجود دارد.

عمده این نوع توربین ها با قطعات ساخت داخل احیاء و برای بهره برداری شده است و بر اساس استاندارد های بین المللی و با نظارت دستگاه بازرسی شخص ثالث و کارفرما ها انجام می شود.

 
 
مراحل تست لنگی از روتور AC-TB4000

بازسازی قطعات:

در مواقعی که قطعات آسیب دیده باشند و روش بازسازی در آنها صدق کند این بخش با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و آموزش دیده و دارا بودن تجهیزاتی ویژه از قبیل دستگاه های جوشکاری، متال اسپری، پوشش دهی ناحیه سرد(سرمتل)، پوشش دهی ناحیه داغ توربین(آلومینایزینگ)، رنگ توربین و انواع روشهای تمیز کاری قطعات آماده ارائه خدمات باشد