خدمات مهندسی

 

خدمات و مجموعه هاي توربين گاز

توربين ماشين خاورميانه با توجه به قابليتها و توانمنديها در ارائه انواع مجموعه هاي يکپارچه توربوژنراتور، توربوکمپرسور و توربوپمپ و با توجه به تجربيات گذشته و کيفيت محصولات و خدمات قابل ارائه، از توربين هاي گاز ساخت شرکت سولار به ويژه توربين گاز سنتار، در طراحي، يکپارچه سازي و توليد انواع مجموعه ها بهره ميگيرد.

در حال حاضر کليه اقلام يدکي اين نوع توربين در مجموعه گروه توربين ماشين خاورميانه توليد ميشود که در صورت نياز به پشتيباني در قالب واحدهاي خدمات پس از فروش به همراه تعميرات اساسي کامل به مشتريان ارائه ميگردد.کليه محصولات شامل قطعات، مجموعه ها و انجام تعميرات اساسي ۱۰۰% توسط اين شرکت گارانتي مي گردد.

همچنين بر اساس نيازمنديهاي عمليات بهره برداران، خدمات مذکور براي مجموعه هاي توربوپمپ، توربوکمپرسور و توربوژنراتور متناسب شرايط پروژه هاي EPC در گروه شرکتهاي توربين ماشين خاورميانه تدارک ديده شده است و به همراه خدمات گارانتي و خدمات پس از فروش و پشتيباني ۱۰ساله ارائه ميگردد.

به دليل تکنولوژي بالاي طراحي در توربينهاي سولار سنتار و سهولت استفاده در شرايط عملياتي، بيش از ۳۰۰۰ دستگاه از اين خانواده در صنايع مختلف دنيا در حال بهره برداري ميباشند. با توجه به طراحي پايه سايت هاي بهره برداري و ايستگاه‌هاي خطوط انتقال نفت و گاز شرکت ملي نفت ايران و در نظر داشتن مقادير دبي توليدي قابل استحصال از چاه‌ها، حدود ۱۳۰ دستگاه از توربين‌هاي گازي سولار سنتار ۴۰ جهت رانش کمپرسور و پمپ‌هاي شرکت‌هاي بهره‌برداري نفت و گاز در کشور نصب شده و در حال بهره‌برداري هستند که هم اکنون گروه شرکت‌هاي توربين ماشين خاورميانه برنامه‌ريزي ويژهاي را در راستاي بهره‌برداري از اين تجهيزات، بومي سازي تعميرات اساسي آن در طرح‌هاي EPC و همچنين ارتقاء آنها در صورت نياز مشتري تدارک ديده است.