اهداف شرکت توربین ماشین

شرکت توربين ماشين خاورميانه درسال 1381 با اهداف ارائه خدمات ساخت و تعميرات و بازسازي و ارتقاء توربين های گاز و بخار ، پمپ ، کمپرسورهای سانتریفیوژ فرآیندی و قطعات مجموعه هاي وابسته و نيز تأسيسات مربوطه در صنايع نفت گاز، پتروشیمی و انرژي آغازبه فعاليت نمود . اين شرکت با توجه به حساسیت خدمات فوق الذکر و تعهد به برآورده سازي نيازها و انتظارات مشتريان و بهينه سازي مداوم و اثر بخشي سازمان وبهبود مستمر مبادرت به استقرار سيستم مديريت کيفيت براساس استانداردISO9001:2008، ISO14001:2004، OHSAS 18001:2007 نموده که در اين راستا اهداف ذيل را بطور جدي دنبال مي نمايد :
  • ارتقا سطح رضايت مشتريان
  • ارتقا سطح كيفي محصولات و خدمات
  • تحقيق و پژوهش در زمينه ارايه محصولات و خدمات جديد و جايگزين و به روز رساني آنها
  • تامين نياز مشتريان از منابع معنبر خارجي OEM
  • ارائه مشاوره خدمات تخصصي در سطوح كيفي و مناسب