مدیران

حسن هلالی

حسن هلالی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شفاء حسینی نژاد

شفاء حسینی نژاد

قائم مقام مدیریت عامل
دکترای هوا فضا
بابک بختیاری

بابک بختیاری

عضو هیئت مدیره و مدير تعمیرات و نگهداری
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
مجتبی صدیق

مجتبی صدیق

مدیر بازرگانی و توسعه بازار
فوق لیسانس مدیریت و مهندسی متالوژی
جواد تقی زاده صدقیانی

جواد تقی زاده صدقیانی

مدیر عامل مجموعه تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه
فوق لیسانس مکانیک
طاهره صحت

طاهره صحت

مدیر مالی و اداری
فوق لیسانس حسابداری
اصغر درم بخش

اصغر درم بخش

عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه
فوق لیسانس ریاضی فیزیک و مدیریت
اکبر برزگری

اکبر برزگری

مدیر توسعه بازار در صدور خدمات
لیسانس مهندسی مکانیک و دکترای مدیریت