طراحی و ساخت تست سل توربین سولار سنتار

  • پروژه
  • طراحی و ساخت تست سل توربین سولار سنتار
طراحی و ساخت تست سل توربین سولار سنتار (تیدا) در مجموعه توربین ماشین خاورمیانه 
17 (8)
17 (12)
17 (17)
17 (30)

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com