طراحی و ساخت پکیجهای توربو پمپ ،کمپرسور و ژنراتور

  • پروژه
  • طراحی و ساخت پکیجهای توربو پمپ ،کمپرسور و ژنراتور

طراحی و ساخت پکیجهای توربو پمپ / کمپرسور و توربو ژنراتور در مجموعه توربین ماشین خاورمیانه

12 (25)
12 (4)
12 (12)
DSC_1799

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com