مهندسی و ساخت توربینهای نیروی توربین رولز رویس

  • پروژه
  • مهندسی و ساخت توربینهای نیروی توربین رولز رویس

مهندسی و ساخت توربینهای نیروی توربین رولز رویس مدل Avon

P1110766
P1110861
P1150321
IMG_12612

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com