مهندسی و ساخت کوپلینگ توربوژنراتور ۵۰ مگاواتی

  • پروژه
  • مهندسی و ساخت کوپلینگ توربوژنراتور ۵۰ مگاواتی

مهندسی و ساخت کوپلینگ توربوژنراتور ۵۰ مگاواتی نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان

4(17)
4(16)
4 (11)
4 (5)

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com