پروژه بومی سازی و ارتقاء توربین گاز سولار سنتار برای اولین بار

  • پروژه
  • پروژه بومی سازی و ارتقاء توربین گاز سولار سنتار برای اولین بار
پروژه بومی سازی و ارتقاء توربین گاز سولار سنتار برای اولین بار در کشور توسط گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه
MOH_1201
photo_2015-12-23_11-43-58
TMC 0 (463)
12 (9)
DSC06076
DSC05747
20150920_161017
12 (18)

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com