صفحه پروژه ها

توربین ماشین خاورمیانه

این گروه صنعتی با ایجاد تیم های مهندسی پویا و کارآمد که در حال حاظر جزو برترین تیم های تخصصی در حوزه ماشینهای دوار در سطح کشور میباشد توانسته است پشتیبان واقعی برای رفع نیازهای طراحی ،مهندسی ،تولید و بهره برداری بوده و به صورت کلید در دست در جهت ارتقاء تجهیزات دوار ،طراحی ماشین آلات و فرآیند های جدید و نیز تولید و پشتیبانی تجهیزات موجود در صنعت کشور اقدام ویژه نماید

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com