پروژه ها

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear

گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه ، تعمیرات اساسی، نصب و راه اندازی الکتروکمپرسورهای Integrally Gear طرح های PRED شرکت ملی فولاد ایران را در سه سایت تولیدآهن اسفنجی با موفقیت انجام و در مدار بهره برداری قرار داد.

این مهم برای اولین بار ، صرفا با تکیه بر توان مهندسین داخل کشور در سه حوزه فرآیند، مکانیک ، کنترل و ابزاردقیق انجام و ضمن تایید مجدد شایستگی های دانش آموختگان داخلی ، فرصت بومی سازی ، تولید و بروزرسانی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز صنایع حساس کشور را فراهم نموده است.

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear01

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear01

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear02

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear02

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear03

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear03

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear04

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear04

الکتروکمپرسورهای Integrally Gear