پروژه ها

اورهال و راه اندازی توربین بخار

پروژه اورهال و راه اندازی توربین بخار با کمک روتور و قطعات ثابت ساخته شده در شرکت توربین ماشین می باشد. توربین متعلق است به یکی از پالایشگاههای کشور.

این توربین بخار با دور کاری بیش از ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه از نوع کاربرد خاص و‌ مطابق

Api 612

بوده و این توربین دارای روتور از نوع مونوبلوک می باشد.

در تصاویر بخشهایی از عملیات ساخت و کنترل کیفی شفت و پره ها نشان داده شده است.
توربین بخار

توربین بخار

اورهال و راه اندازی توربین بخار

توربین بخار

توربین بخار

اورهال و راه اندازی توربین بخار

توربین بخار

توربین بخار

اورهال و راه اندازی توربین بخار

توربین بخار

توربین بخار

اورهال و راه اندازی توربین بخار