پروژه های انجام شده

تعمیر و باسازی روتور انواع توربین های بخار زیمنس k1100

تعمیرات اساسی و ساخت کامل روتور انواع توربین های بخار از جمله زیمنس k1100
9 (2).jpg

9 (2).jpg

9.JPG

9.JPG

ghet.jpg

ghet.jpg