پروژه های انجام شده

پژوهش ، توسعه دانش فنی و ساخت نمونه نیمه صنعتی موتور توربینی

در طی این پروژه که برای اولین بار در کشور، شرکت توربین ماشین خاورمیانه جهت پاسخ به نیاز های ملی در حوزه افزایش بهره وری انرژی، طراحی و ساخت مولد برای سامانه های تولید همزمان برق وحرارت طی قراردادی با سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران وارد قرارداد گردید.
در طی این پروژه که برای اولین بار در کشور موفق به ساخت توربین، مناسب جهت رانش ژنراتور گردید، وطی مراسم با شکوه و با حضور معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت  وسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در اسفند 1392 رونمایی گردید.
 
توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات

توربین کلاس 4 مگاوات