پروژه های انجام شده

پروژه بومی سازی و ارتقاء توربین گازی سولار سنتار

DSC_0304.JPG

DSC_0304.JPG

IMG_0507.JPG

IMG_0507.JPG

IMG_0524.JPG

IMG_0524.JPG

IMG_05309.jpg

IMG_05309.jpg

IMG_0848.JPG

IMG_0848.JPG

photo_2015-12-23_11-43-58.jpg

photo_2015-12-23_11-43-58.jpg

photo_2015-12-23_11-44-34.jpg

photo_2015-12-23_11-44-34.jpg

photo_2015-12-23_11-44-46.jpg

photo_2015-12-23_11-44-46.jpg

photo_2015-12-23_11-45-16.jpg

photo_2015-12-23_11-45-16.jpg

photo_2015-12-23_11-45-19.jpg

photo_2015-12-23_11-45-19.jpg

photo_2015-12-23_11-45-25.jpg

photo_2015-12-23_11-45-25.jpg