پروژه های در حال انجام

ساخت استاتورها و 110 قلم قطعات یدکی توربین رستون

کارفرما: ملی مناطق نفت خیز جنوب
کد پروژه: M050
news15.jpg

news15.jpg

news3.jpg

news3.jpg