پروژه های در حال انجام

مهندس معکوس وساخت روتور کامل زیمنس K1100

با توجه به نیاز مبرم پتروشیمی و پالایشگاهی و حجم بالای توربین های بخار زیمنس خصوصا توربین های K1100 بر اساس در خواست کارفرما، فرایند مهندسی، تحلیل های ارتعاشی، دینامیکی و ساخت روتور توربین گاز K1100 زیمنس برای اولین بار در کشور در این شرکت اجرایی گردید که مراحل نهای مونتاژ خود را سپری می کند.

p10.jpg

p10.jpg

p11.jpg

p11.jpg

p4.jpg

p4.jpg

p5.jpg

p5.jpg

p6.jpg

p6.jpg

p7.jpg

p7.jpg

p8.jpg

p8.jpg

p9.jpg

p9.jpg