مدیران

ناصر صداقتی

ناصر صداقتی

توسعه بازار در صدور خدمات
فوق لیسانس مهندسی مکانیک و مدیریت
عباس صفایی

عباس صفایی

سرپرست فن آوری اطلاعات و ارتباطات
فوق لیسانس فن آوری اطلاعات و ارتباطات
محمد رضا امینی مقام

محمد رضا امینی مقام

مدیر مهندسی سیستم های دوار
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
افشین مرادخانی

افشین مرادخانی

مدیر کنترل و تضمین کیفیت
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
حامد بدلی

حامد بدلی

مدیریت توسعه بازار
فوق لیسانس نفت و مدیریت