خبرها

نشست مدیران عالی رتبه وزارت صنعت، معدن وتجارت پیرامون مشکلات و معضلات سازندگان


سه شنبه چهاردهمین روز از دیماه نمایندگان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران همراه با مدیر عامل و رئیس هییت مدیره گروه توربین ماشین خاورمیانه در نشستی با مدیران عالی رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساختمان این وزارتخانه پیرامون مباحث و مشکلات و معضلات اصلی سازندگان برگزار نمودند.