خبرها

حضور گروه توربین ماشین خاورمیانه در سکوهای فلات قاره


برای توسعه خدمات توربین های گازی و ادوات ماشین الات دوار شامل ساخت، نصب، راه اندازی و Revamp