خبرها

پانزدهمین سالگرد تاسیس شرکت توربین ماشین خاورمیانه


خدای بزرگ را خاضعانه شاکر و سپاسگزاریم که در 16 بهمن 1395 شرکت توربین ماشین خاورمیانه با پشت سر گذاشتن 15 سال فعالیت پر فراز و نشیب و با کوله باری از تجربیات ارزشمند ، وارد پانزدهمین سال فعالیت خود می شود .
فعالیت و کارکردن در شرکت توربین ماشین خاورمیانه که متعلق به شریف ترین قشر جامعه یعنی نخبگان جامعه، صنعت و علمی است ایمان داریم به برکت دعای خیر حامیان ساخت صنعت داخل خواهیم توانست بیش از گذشته منشأ خیر و خدمت برای حوزه های اقتصادی ، صنعتی و زیر بنایی ، اجتماعی و عموم مردم شریف ایران اسلامی باشیم. 
شرکت توربین ماشین خاورمیانه در سالهای اخیر با تدوین و اجرای برنامه های راهبردی وگذار از مراحل "ساماندهی و تثبیت"، گام در مرحله ی شکوفایی و تعالی نهاده ، و با تأکید بر اصول بنیادین خود که عبارتند از "سلامت"، "حرفه ای گری" و "انسجام سازمانی" ، افق روشنی برای سال های پیش رو ترسیم نموده است.
امروز بر این باوریم که باید مستحکم تر از گذشته گام برداشته و فرهنگ سازمانی خود را ارتقاء بخشیم؛ باید فرایندهایمان را اصلاح کنیم، برنامه هایمان را روزآمد و ساختارهایمان را منطبق با خواست و نیاز مشتریانمان باز تعریف کنیم. 
معتقدیم که باید چابک شویم و در منابع و مصارف خود تعادل ایجاد کنیم؛ رخوت، سستی و کاهلی را از کار و اندیشه مان زدوده و با تدبیر و نواندیشی، نگاهی مثبت و پر نشاط به کل امور داشته باشیم. برآنیم که در پایان زمان اجرای سند راهبردی پنج  ساله در رشد شاخص های عملکردی توفیق لازم را کسب کنیم. همه و همه سازمانی رفتار کنیم و ملی بیندیشیم، باور داریم که رمز بقاء در شرایط سخت امروز اقتصاد ایران "بهره وری" است. و نیک می دانیم که بهره وری و چابک سازی و ایجاد نشاط سازمانی، با پرورش ایده های خلاقانه امکان پذیر است که برای تحقق آن سخت خواهیم کوشید.

 

به امید اینده ای زیبا برای کشور عزیزمان که با دست توانای مهندسان و متخصصان داخلی ساخته می شود.


پرسنل شرکت توربین ماشین خاورمیانه