خبرها

آغاز به کار بیست دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ایران


آغاز به کار بیست دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت با حضور آقای دکتر علی لاریجانی رِییس مجلس جمهوری اسلامی و مهندس زنگنه وزیرنفت
با بازدید از غرفه توربین ماشین خاورمیانه