خبرها

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت آقای محمد رضا نعمت زاده


در واپسین روز بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی وزیر صنعت، معدن و تجارت آقای محمد رضا نعمت زاده با حضور در غرفه گروه توربین ماشین خاورمیانه با مدیر عامل گروه آقای مهندس هلالی به بررسی مسائل  ساخت داخلی پرداختند.
وی که به همراه معاونین خود، از جمله صالح نیا، معاونت صنعت این وزارتخانه در نمایشگاه حاضر شده بود، بر سیاست دولت یازدهم بر حمایت از صنایع داخلی تاکید کرد.