خبرها

دانشگاه ملی پلی تکنیک سنت پترزبورگ


جلسه مدیران شرکت توربین ماشین خاورمیانه با هیات رئیسه دانشگاه ملی پلی تکنیک سنت پترزبورگ برای توسعه همکاری فنی و مهندسی و طراحی