خبرها

اولین توربین بخار کامل کاپوس


با تلاشهای متخصصین گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه، اولین توربین بخار کامل کاپوس (Coppus) که بصورت 100% تولید بومی و داخلی می باشد، با موفقیت تولید و در پتروشیمی رازی، نصب و راه اندازی گردید.