خبرها

مراحل اورهال و ساخت قطعات و تحویل دهی دستگاه الکترو کمپرسور فرآیندی ترموداین


اتمام مراحل اورهال و ساخت قطعات و تحویل دهی 4 دستگاه الکترو کمپرسور فرآیندی ترموداین
پروژه ی تعمیرات و اورهال اساسی همراه با ساخت و تعویض قطعات یدکی ، مربوط به پکیج الکترو کمپرسور گازی فرآیندی Thermodyn از نوع گریز از مرکز و barrel type، توسط شرکت توربین ماشین خاورمیانه برای اولین بار در کشور به انجام رسید.
ارائه و انجام خدمات در سایت کارفرما مربوط به طرح آماک :
جمع آوری و بهره برداری از گاز در سطح منطقه و جلوگیری از سوزاندن و هدر رفت حجم بالای گاز و کمک به کاهش آلاینده های میکرو کربنی هوای شهر اهواز همراه با صرفه جویی ارزی قابل توجه .
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون