خبرها

نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت -خوزستان


نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت – خوزستان با حضور آقای مهندس بیطرف افتتاح شد.

فهرست پروژه های اساسی وزارت نفت در حمایت از ساخت داخل و ظرفیتهای ایرانی شامل:

1-      پروژه حمایت از ساخت داخل اقلام پر مصرف صنعت نفت

2-      پروژه استقرار نظام صدور گواهینامه کیفیت محصولات و خدماتپ

3-      پروژه مدل کسب و کار و سامانه الکترونیکی تامین کالا

4-      پروژه توانمند سازی ظرفیت های داخلی در قرار دادهای جدید نفتی

5-      پروژه ایجاد مراکز ازدیاد برداشت در دانشگاهها و پژوهشگاههای معتبر کشور

6-      پروژه ایجاد انستیتوهای تخصصی پایین دستی در دانشگاهها و پژوهشگاههای معتبر کشور