خبرها

توربو ژنراتور گازی


اورهال اساسی توربو ژنراتور گازی   Ruston TB-5000  بدست متخصصین صنعتگر گروه توربین ماشین خاورمیانه