خبرها

پروژه تعمیر اساسی به همراه ساخت قطعات کامل توربین بخار مان توربو


پروژه تعمیر اساسی به همراه ساخت قطعات کامل توربین بخار مان توربو به صورت تماما ساخت داخل، به همراه نصب و راه اندازی در سایت توسط #گروه_توربین_ماشین_خاورمیانه انجام و با موفقیت استارت شد؛ که با شرایط عالی تست و در سرویس قرار گرفت.