خبرها

مجوز فعالیت های خدمات ،تعمیرات اساسی


مجوز فعالیت های خدمات ،تعمیرات اساسی شرکت توربین ماشین خاورمیانه

این شرکت با توجه به سوابق، توانمندیها، تجهیزات و پرسنل متخصص در اختیار و نیز اخذ رتبه بندی از معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت آمادگی دارد تا در رشته ها و گرایش های ذیل نیازمندی بهره برداران را پاسخگو باشد.

 

 

ردیف

رشته

گرایش

1

انواع توربین گازی

COOPER

2

GEC

3

GE(NUOVO PIGNONE)

4

SIEMENS

5

SOLAR

6

ROLLS ROYCE

7

انواع کمپرسور

BORSIG-CLARK-COOPER-DELAVAL-DEMAG-ELLIOT-NUOVO PIGNONE-SIEMENS-SOLAR-THERMODYNE

8

انواع توربین بخار

انواع گرایشها