خبرها

پروسه بومی سازی ، تدوین دانش فنی و ساخت قطعات اصلی دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ


پروسه بومی سازی ، تدوین دانش فنی و ساخت قطعات اصلی دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ ، در گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه انجام و در بزرگترین طرح الفین کشور در عسلویه نصب و با موفقیت در مدار بهره برداری قرار گرفت.