خبرها

مهندسی ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق


مهندسی ،نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق ،برای توربوژنراتورهای بخار ۵۰ و ۲۵ مگا واتی و توربوکمپرسور بخار ۲۰ مگا واتی  در گروه توربین ماشین خاورمیانه