خبرها

نصب و راه اندازی دو دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ


بازسازی ، اورهال اساسی ، نصب و راه اندازی دو دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ مدل Brayan Donkin با دور کاری RPM 12000