خبرها

اولین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن


 و نوسازی صنایع ایران جناب آقای مهندس هدایت و معاونان، نمایندگان مجلس و دست اندر کاران بخش های صنعت و معدن و با هدف ارائه توانمندی های ایجاد شده توسط صنعتگران و دانشمندان به صورت فیزیکی و نرم افزاری و نیز اطلاع یافتن نیازمندان به قطعات و کارخانه های تولیدی در تاریخ 16 الی 21 دی ماه 1389 در شبستان مصلی تهران به مدت شش روز آغاز به کار کرد.
شرکت توربین ماشین خاورمیانه با حضور در این نمایشگاه (سالن شبستان 5- شماره 78) میزبان مدیران و اعضای هیئت مدیره سازمان های مختلفی از جمله شرکت های مناطق نفت خیز جنوب ، خطوط لوله و مخابرات ایران ، انتقال گاز ایران ، وزیر محترم صنایع و معادن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت های مطرحی در
حوزه نفت و گاز بوده است.