خبرها

تدوین دانش فنی و ساخت و تولید انبوه انواع روتور


تدوین دانش فنی و ساخت و تولید انبوه انواع روتور و اقلام ناحیه داغ توربین گاز توسط گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه