خبرها

پایگاه خبری فناوریهای پیشرفته ایران


با حضور معاون اول رئیس جمهوری روتور کامل توربین های گازی ساخت داخل در غرفه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در شانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و
پتروشیمی رونمایی شد