خبرها

سمینار معرفی توانمندی ها، سوابق اجرایی و امکانات


سمینار معرفی توانمندی ها سوابق اجرایی و امکانات در اختیار شرکت توربین ماشین خاورمیانه با حضور اعضاء محترم هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، جناب آقای مهندس خردمند و مجموعه مدیریت تدارکات کالا، مدیریت واحد مهندسی و ساخت کالا، مدیران واحدهای تعمیراتی و نمایندگانی از شرکت های بهره برداری کارون، مارون و آغاجاری و مدیران شرکت توربین ماشین خاورمیانه برگزار گردید.
در این جلسه، به تفصیل توانمندی های ساخت روتورهای ناحیه داغ و سرد، پره های توربین گازی و بازسازی توربین ها و روتورها، ارائه و مورد استقبال ویژه مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گردید.