خبرها

اولین پروژه تغییر آرایش درونی الکترو کمپرسور گازی


و جهت سپری کردن دوره های کارکرد اولیه نصب و راه اندازی کرده وتحویل کارفرمای خود نماید.
لازم به ذکر است این الکترو کمپرسور بعد از تغییر آرایش درونی ، بیش از 40% بهینه سازی شده است و در حال بهره برداری است.