خبرها

تولید انبوه روتور های ناحیه داغ و سرد توربین های گازی و بخار


این روتور ها با روش ساخت ویژه وبالاترین استاندارد های بین المللی تولید و به بهره برداران تحویل می گردد.