خبرها

عملیات نصب و راه اندازی کمپرسور سانتریفیوژ


در این پروژه کلیه عملیات اورهال اساسی ، تغییر طراحی، افزایش فشار، تغییر  دور در گیربکس برای شرایط جدید کاری مد نظر بوده است که در مرداد ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت