خبرها

شرکت توربین ماشین خاورمیانه به عنوان تنها شرکت سازنده روتور های توربین های گازی و بخار در کشور


روتور توربین 12 مگاوات بخار متعلق به شرکت مس سرچشمه کرمان توسط شرکت توربین ماشین خاورمیانه مهندسی معکوس/مجدد گردیده است. این روتور با وزن بیش از 3 تن دارای 3100 پره، 15 ردیف دیسک و یک Shaft یکپارچه 5/3 متری است. مهندسی و ساخت این روتوربرای اولین بار در کشور تماما توسط نیروهای مجرب این شرکت انجام گردیده و مونتاژ آن طبق استانداردهای توربینی به پشتوانه سابقه و تجربه موفق این شرکت در زمینه مونتاژ و دمونتاژ انواع توربینهای بخار و گاز به انجام رسیده است. لازم به توضیح است که پس از ساخت قطعات و قبل از شروع فاز مونتاژ، تمام مدارک فنی متالورژی و طراحی مربوط به این پروژه توسط ناظر ثالث سوییسی مورد بازرسی قرار گرفته و تاییدیه های مربوطه اخذ گردیده است. این رورتور پس از مونتاژ و طی مراحل کنترل کیفی، با موفقیت کامل بالانس گردیده ومورد بازدید مدیران عالی رتبه شرکت ملی مس سر چشمه جهت نصب و بهره برداری قرار گرفت