خبرها

بروز رسانی تابلوهای کنترلی پروژه ناردیس


این عملیات کامل شامل ریتروفیت، جایگزینی سیستم گاورنر، جایگزینی سنسورهای قدیمی، مهندسی کنترل، طراحی HMI بود که مورد تایید کامل کارشناسان و متخصصین از شرکت GEC و نیز دست اندرکاران دیگر کارفرما در شرکت نفت فلات قاره ایران قرار گرفت.