خبرها

برگزاری هشتمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش


در این نمایشگاه از ۲۶۰ شركت داخلي و ۸۰ شركت خارجي نمايندگي از جمله كشورهاي چين‏‏‏‏‏‏‏‏ ، كره‏‏‏‏‏‏‏‏ ، ايتاليا‏‏‏‏‏‏‏‏ ، آلمان‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ، تركيه‏‏‏‏‏‏‏‏ ، فرانسه‏‏‏‏‏‏‏‏ ، هلند و هند در فضايي به وسعت ۲۱۰۰۰ متر مربع در بخش هاي مختلف نمايشگاه خدمات و كالاهاي خود را به معرض نمايش قرار داده‌اند و خريداران و تجاري از كشورهاي حوزه خليج فارس‏‏‏‏‏‏‏‏ ، آسياي ميانه‏‏‏‏‏‏‏‏ ، افغانستان‏‏‏‏‏‏‏‏ ، عراق و همچنين مديران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎، متخصصين‏‏‏‏‏‏‏‏ ، صاحبان صنايع‏‏‏‏‏‏‏‏ ، مراكز علمي و دانشگاهي خارج از كشور بازديدكنندگان خارجي حضور داشتند. ‏‏امید است با تدوام و همگامی این نمایشگاه با سایر نمایشگاه‌های دیگر گامی موثر در پیشرفت توسعه این صنایع در کشور برداشته شود .