خبرها

دستاوردهای توربین ماشین خاورمیانه در سال 1391


3- مهندسی معکوس روتورهای سانتریفیوژ و انجام تحلیل‌های سیالاتی برروی پره کمپرسور‌ سانتریفوژ
4- راه‌اندازی و بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از اسکنر 3 بعدی با تمرکز برروی قطعات حساس توربینی
5- مطالعه، تعیین استاندارد و تحلیل‌های عددی فرآیند ریخته‌گری قطعات توربین گاز
6- انجام مطالعات و شروع آزمایش‌ها جهت تعیین پارامتر‌های پوشش‌دهی و دست‌یابی به پوشش بهینه در ناحیه داغ توربین گاز
7- انجام مطالعات جهت شناسایی ترکیب پوشش ناحیه سرد توربین گاز