خبرها

حضور شرکت دانش بنیان مدیریت پروژه های توربین ارکان ایرانیان


شرکت دانش بنیان مدیریت پروژه های توربین ارکان ایرانیان (مپتا) با داشتن کادری متخصص ، تحصیلکرده و با تجربه بعنوان یکی دیگر از شرکت های زیر مجموعه توربین ماشین خاورمیانه برای اولین بار در هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکردی بر طراحی و مشاوره در خصوص سامانه ی تولید همزمان برق و حرارت ؛ سامانه بازیافت حرارات از توربین های گازی، طراحی و نمونه سازی توربین های گاز زیر 500 کیلو وات ، طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترلی، طراحی و ساخت جایگاه های تست مختلف مورد نیاز، طراحی و ساخت تجهیزات تست ، مشاوره، طراحی و ارتقاء کمپرسورهای سانتریفیوژ به منظور بروزسازی حضور به هم رسانید.