خبرها

برگزیده شدن غرفه گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه


گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از میان 220 شرکت کننده در سالن 8 و 9 توسط انجمن
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) طی مراسمی با شکوه در دانشگاه شهید بهشتی سالن ابوریحان بیرونی بعنوان برترین غرفه شناخته شد.