خبرها

اولين نمايشگاه نفت ، گاز و پتروشيمي خوزستان


و شركت توربين ماشين خاورميانه ميزبان قدوم ملاقات كنندگان مختلف از جمله مدير عامل محترم شركت ملي نفت ايران ، مدير محترم تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ، هيئت مديره شركت توليد برق اهواز ـ نيروگاه رامين و مديران عالي شركت هاي بهره برداري نفت و گاز كارون و ... در غرفه 124 سالن خرمشهر بود.