خبرها

امضا قرارداد ساخت نخستین توربین گازی سولار سنتار در کشور توسط شرکت توربین ماشین خاورمیانه


شامل دو بخش ساخت و راه اندازی و استند عملکرد می باشد. در این قرارداد شرکت توربین ماشین خاورمیانه به عنوان پیمانکار متعهد شده است، توربین گازی سولار سنتار را به صورت یک بسته کامل و در مدت زمان ٢٤ ماه ساخته و تحویل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نماید. مبلغ این قرارداد در حدود ٤,٥ میلیون یورو و ١٢٦میلیاردریال برآورد شده است. مشاهده خبر در سایت شانا :
http://www.shana.ir/fa/newsagency/204777