خبرها

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آیین امضای قرارداد ساخت نخستین توربین گازی سولار سنتار


و گفت: ساخت توربین سولار سنتار برای نخستین بار در کشور، از سوی متخصصان داخلی موفقیت بزرگی در زمینه خود کفایی است.همچنین برای تامین نیازهای صنعت نفت و تجهیزات پیچیده آن ظرفیت های خوبی در کشور ایجاد شده و امضای قرارداد ساخت نخستین توربین گازی سولار سنتار نیز با اتکا به توانمندی سازندگان و تولید کنندگان داخلی، نماد بارز آن است. وی از امضای قراردادهای جدید دیگری در زمینه پمپ های فرآیندی و پمپ های گازی در آینده نزدیک خبر داد. در ادامه ایشان خاطر نشان کردند ، همه ما اهم ازکارفرما، پیمانکار و سازنده در یک گروه قرار داریم و انتظار می رود با همدلی و همفکری با هم، گام های بلندی برای اعتلای صنعت نفت کشورمان برداریم.